Specijalnosti

Interna medicina

  • dr Đura Mučenski – internista
  • dr Vujadin Trivković – internista-kardiolog
  • dr Branislav Bojić – internista-kardiolog
  • dr Biljana Olujić – internista-endokrinolog
  • dr Svetlana Mladenović-Radovanović – internista-hematolog
  • dr Nenad Vujnović – internista-gastroenterolog

Ginekologija

  • dr Marija Martinko – ginekolog
  • dr Andreja Petelj – ginekolog
  • dr Radašin Milović – ginekolog

Ultrazvučna dijagnostika

  • dr Marija Homa – radiolog
  • dr Milan Ćelić – radiolog
  • dr Marija Peruničić – radiolog
  • dr Erna Vidaković-Koso – radiolog

Neurogija

  • dr Zita Varga-Radojević – neurolog

Ortopedija

  • dr Željko Vidović – ortoped

Fizikalna medicina

  • dr Marija Mučenski – fizijatar

Urologija

  • dr Milan Peruničić – urolog

Dermatologija

  • dr Vera Mrkajić – dermatolog

Pulmologija

  • dr Joakim Sabadoš – pneumoftiziolog