Specijalnosti

Interna medicina

1.dr Đura  Mučenski  internista

2.dr Branislav  Bojić internista-kardiolog

3.dr Predrag Radulović internista -kardiolog

4.dr BiljanaOlujić  internista- endokrinolog

5.dr Svetlana Mladenović-Radovanović internista-hematolog

6.dr Nenad Vujnović internista gastroenterolog

 

Ginekologija

1.dr Marija  Martinko  ginekolog

2.dr Andreja Petelj  ginekolog

3.dr Ljubica Đukić-Ristovski  ginekolog

 

Fizikalna medicina

1.dr  Marija Mučenski  fizijatar

 

Ultrazvučna dijagnostika

1.dr Milan Ćelić radiolog

2.dr Marija Peruničić radiolog  

 

Neurogija

1.dr Zita Varga-Radojević  neurolog

 

Ortopedija

1.dr Zoran Stojakov ortoped

 

Urologija

1.dr Milutin Peruničić urolog

2.dr Sava Dojčinov urolog 

3.dr Violeta Škorić urolog 

 

Pulmologija

1.dr  Miloš Vejnović pulmolog

 

ORL 

  1. dr Ljevaja Milena  otorinolaringolog

 

Psihijatrija 

  1. dr Karlo Karher neuropsihijatar

 

Psiholog 

1 Marijeta Novaković psiholog